17 Jan

Kamış bitkisi ile gri su arıtma yöntemi

Kamış (Phragmites communis) ‘ın  kök sitemi son derece gelişmiştir.  Bu kökler suyu ve toprakta varolan mineralleri emmekte ve bitki için gerekli organik maddeleri sağlamaktadır.

Arıtıcı olarak neden Kamış bitkisini seçmeli
Kamış kökleri,mineralleri, vb maddeleri emerken aynı zamanda toprağa mikroorganizmalar tarafından kullanılan karbonhidrat, enzim ve diğer besleyici maddeleri sağlar.  Bitki kökleri, organik maddelerin çözünmesini ve akışganlığını sağlayan önemli miktarda bakteri florasına barınaktır. Ayrıca köklerin etrafında çıplak toprağa göre 10000 kez daha fazla bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmalar nüfusu barındırır. Bu mikroorganizmalar azot ve fosforun mineralize olmasını ve bitki tarafından kolaylıkla kullanmasına yardımcıdır. Toprağın canlı organizmalarla bağlı bu kısmına rizosfer*e denir.  

İşleme prensibi
İki tür kamışla arıtma sistemi vardır
1-Dikey sistem: Gri su atık havuzunun yuzeyine içeriye dogru dikey olarak akar.
2-Yatay sistem: Gri su atık havuzunun yuzeyine içeriye dogru yatay  olarak akar.
Her iki sistemde de havuzun içine konacak kum dikkatlice seçilmelidir. Havuz duvarları su geçirmez veya geçirgen olabilir. Su geçirmesi halinde atık suyun bir kısmı toprağa geçer. Havuzun içine doldurmak için kullanılacak kum ne çok ince ne çok kalın taneli olmalıdır. Eğer ince taneli olursa tıkanmaya yol açacak,  iri taneli olursa arıtma yeterince yapılamayacak su çok çabuk geçecektir. Silisyum oranı yuksek kum tavsiye edilir. Kum birimine gore (granulometrie) 0.25 ila 0.40 mm olmalıdır.

1-Dikey arıtma sistemi
Suyun dikey aktığı sistemde besleme yüzeyden yapılır. Su çakıltasları kümesinden süzülerek dikey olarak akar. Bu birinci aşamadır ve büyük parçaların filtrenin yüzeyinde kalmasını ve orada birikmesini sağlar. Bu yöntemde ilk işlemede atıklar süzülür, ikinci işlemede mikroorganizmalar sayesinde dönüsür. Filtrenin beslenmesi genellikle bachée** ile yapilir.  Gri su yukarılarda bir rezervuarda birikir, akabinde otomatik bir sistemle (kendiliğinden çalısan sifon) önemli miktarda gri suyun üstüste filtreye boşalmasına izin verir.  Bir dağıtım sistemi gri suyun eşit olarak havuzun yuzeyine dağıtılmasını sağlar. Bu tip besleme filtrenin maksimum oranda kullanılmasına izin verir.

Dikey sistemde filtreler nöbetleşe çalışmalıdır. Bir filtre 3 veya 4 gün çalıştıktan sonra bir diğeri devreye girip yine  3 veya 4 gün çalışmalı diğeri dinlenmelidir. Bu dinlenme süresi havalandırmayi ve havuzun içine oksijen girmesini sagladığı için önemlidir. Ayrıca havuzun yüzeyinde biriken organik maddelerin  kurumasına ve ayrışmasına yarar. 

Birinci etapta; Filtrenin çalışma süresi kadar dinlenme süresi öngörülmelidir. Örneğin 4 gün çalışan filtre 4 gün dinlenmelidir.  Bu dinlenme süresinde diğer filtre devreye girebilir.
Ikinci etapta Yine çalışma ve dinlenme süresi aynıdır.
Filtrenin yüzölçümü dönüstüreceği su miktarına göre değişir. Genellikle  PE (population equivelant, hanede yaşayan kişi  ) için 2 mkare diye düşünülmelidir.

2-Yatay artıtma sistemi
Bu sistemde havuz suyla doludur. Besleme aralıksızdır ve suyun sirkulasyonu havuza konulan malzemenin alt kısmından yapılır. Sifon sistemi havuzun su seviyesini ayarlamaya ve her zaman su ile dolu olmasına yarar. Anaerobik bakteriler nitratsızlaştırma işlemini kolaylaştırır.

Kamışın kökleri ayrıca şöyle bir rol oynar. Bu köklerin mekanik bir görevi daha vardır. Rüzgarla yüzeyde oluşan atık kabuğunu kırar ve filtrenin geçirgenliğini arttırır. Ayrıca bakterileri güneş ışığından gelen ultraviyoleye karşı koru, aksi halde bakteriler ölür.
Bu sistemde havuza gelen suyun öncelikli ilk ayrışımdan geçmesi veya çok az iri parça içermesi gerekir aksi takdirde  birikmeler filtrenin tıkanmasına yol açar. İlk ayrışım için genellikle dikey kamış sistemiyle çalışan foseptik yapılıir.

Suyla dolmuş bu tip bir filtrelemenin havalandırmasi  bitkinin köklerine gereken oksijeni sağlar. Bu sistemde katkı azdır, aerobie (havayla beslenen bakteriler) azalmıştır anaerobik (havasız ortam bakterileri) bakteriler ise tam tersi çoğalmış ve aktiftir. Anaerobi mekanizmasi azotun dönöştürülmesine yarar. Bu etap nitrazsızlaştırma olarak anılır.

Bakım
Yılda bir kere sonbaharda kamışları budamak gerekir. Bu işlem ile havuza giren oksijen miktarı artar. Çünkü kışın kamış kurur ve havuza oksijen sağlayamaz. Budanmış kamış saplarının ortası delikti,  bu delikler havuzun içine oksijen girmesini sağlayan doğal borulara dönüşür.

Avantaj ve dezavantajları
Bu sistem iyi bir arıtma sağlar. Asılı maddelerin( MES*** ) ayrıştırılmasinda çok iyi randıman sağlar. Ancak tıkanmalar mümkün olabilmektedir.
Kamışın kökleri ve çevresinde biriken faydalı bakteriler organik maddelerin çözünmesinde yüzde 98 oranında çok yüksek verim sağlar.
Dışkı atığı bakterilerinin azalmasına yol açar, 3 günlük dinlenme süresi bu bakteri populasyonun çoğalmasını engeller.
Yatay kamış sisteminde nitratsızlaştırma yeterli gelmeyebilir ancak oksijeni az dikey sistem iyi çalışır.

Fosfor üzerinde çok etkili değildir. *Rizosfer :Toprakta köklerin etki alanı. Kökler toprağın mikroflorası yararına karbonhidrat, amino asitler,  vitaminler, enzimler vb sağlar. Rizosfer azot ve fosforun mineralizasyonunu kolaylaştırır. **Bachée :Havuza sabit miktarda su girişi. Bache bir piston gibi etki eder ve havuzdaki suyun oksijenle havalanmasını sağlar. ***MES :Asılı maddeler, Atık sudaki katı mmaddeler. Yüzeyde biriken MES ışığı keser ve fotosentewi engeller dolayısıyla ortamda oksijen azalşasına sebep olur. Ayrıca tıkanmalara yol açacağından hastalıklaraa ve balıkların ölümüne yol açar.

Fransizcadan çeviren : Beste Bonnard

 

Read 17998 times Last modified on Sunday, 17 January 2016 20:14

Haber Postası

captcha 

Hakkımızda

S.S.Permakamp
Riva Tüketim Kooperatifi

V.D. - Zincirlikuyu 7280400079
Adres - Gülbahar Mh. Avni Dilligil Sk. Akün Apt. No:20/4
İletişim : info@permakamp.com